Instruktioner

”Hej hund” er et interaktivt spil, der viser en række hverdagsagtige situationer, hvor barnet - uden at vide eller ville det - kan komme til at provokere hunden og dermed udsætte sig selv for fare, fordi hunden kan føle sig truet eller blive aggressiv.

Spillet hjælper dig og dit barn til sammen at:

- Se situationerne fra hundens perspektiv
- Få en bedre forståelse for, hvad der kan skabe ”hundekonflikter”
- Og dermed forhåbentlig forebygge bidskader i det virkelig liv med familiens hund, og andre hunde I møder.

Effektiv indlæring for småbørn
Spillet blev oprindeligt udviklet på engelsk og er siden oversat til en række sprog. ”Hej hund” er enestående, idet videnskabelige tests har vist, at spillet fungerer som et effektivt indlæringsværktøj for børn under otte år. ”Hej hund” er skabt specielt til, at børn mellem tre og otte år sammen med deres forældre kan få et værktøj til bedre forståelse af hunden og dens signaler. Gensidig forståelse og respekt mellem mennesker og hunde giver gensidige positive oplevelser – og angst, forskrækkelse og bidskader kan forebygges og reduceres.

Blå Hund er blå, fordi undersøgelser viser, at børn nemmere kan skelne mellem indlæring og virkelighed – ved at det er markeret, at hunden i spillet har en rolle for at lære børnene noget.

Hvad er det rigtige at gøre, når barnet er sammen med en hund – og der opstår problemer?
Spillet er opdelt i fire hovedhistorier, og under hver af disse hovedhistorier er der 2-3 spil/situationer, hvor barnet skal forsøge at forstå situationen med hunden: Er der noget farligt under optræk her? Hvad er det rigtigste at gøre? Ud fra denne ”læsning” af situationen skal barnet foretage et valg ved at vælge en af to pile.

Tal med barnet om ”farlige” situationer med hunde. Ved hvert ”dilemma” er der tekst, du kan læse op for dit barn – eller som evt. kan inspirere dig til, hvad du selv kan tale med barnet om i den pågældende situation.

Blå Hund bor i et hus sammen med Simon, Sarah, deres mor og far og katten Tommy. Blå hund er en ganske særlig hund, der kan lære dig meget om hunde. Når du spiller spillet med Blå Hund, kan du lære, hvad der er bedst og sikrest at gøre, når du er sammen med din hund.

I startmenuen vælger du først den Blå Hund – og så en af de fire historier. Hvis du vil teste dig selv bagefter og se, om du har forstået det hele, kan du vælge den orange hund.

Mens du sidder og kigger på historierne, kan du når som helst trykke på mellemrumstasten, så vil menubjælken komme frem, og du kan vælge at gå andre steder hen i spillet.

Den blå pil genstarter historien. Pilene frem og tilbage vil enten gå tilbage til forrige scene eller frem til næste scene.


Når de blå og gule hænder kommer frem på skærmen ved hver historie, skal du vælge, hvad der er det rigtige at gøre ved at klikke på en af hænderne. Den ene hånd leder videre til den rigtige løsning og viser den sikre måde at være sammen med hunden på. Når du har lavet et rigtigt valg, kan du se, at Blå Hund bliver glad. Når du vælger den forkerte hånd, bliver du ledt hen til den forkerte løsning, hvor der er større risiko for, at Simon eller Sarah kommer til skade, fordi Blå Hund bliver sur på dem. Når du går derhen i spillet, bliver Blå Hund ked af det.

Ved hver historie er det vigtigt, at din far eller mor forklarer situationen for dig – i hvert fald de første par gange du spiller spillet. Der kan være mange ting at tale om. Måske har du selv hund, eller I kender en hund? Måske har du prøvet noget, der ligner det, Simon og Sara oplever med Blå Hund i spillet?

God fornøjelse og held og lykke med at lære, hvordan du bedst kan være sammen med hunde på en sjov og sikker måde!
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk